Kaaimuur in de voorhaven

Het verkeer faciliteren in de binnenwateren

Een van de opdrachten van de Haven van Brussel is de ontwikkeling van het havendomein door nieuwe kaaien aan te leggen. Deze kaaien faciliteren het verkeer over de binnenwateren.  Op dit moment heeft de haven maar 6 km aan bruikbare kaaien.

Er werd daarom een opdracht uitgeschreven voor de bouw van een nieuwe kaaimuur van 220 meter lang in de voorhaven. Met deze kaai zal de toekomstige concessiehouder kunnen lossen en laden langs de volledige waterweg.
De waterdiepte zal 6,5 meter bedragen, om zoveel mogelijk flexibiliteit te hebben  voor de navigatie in het maritieme gedeelte van de haven.

Wist je dat? Dankzij dit soort investeringen moedigt de Haven van Brussel haar concessiehouders aan om voor het vervoer van goederen de waterwegen te gebruiken.
Voor de milieuvoetafdruk komt dit neer op:

  • 2.000 vrachtwagens minder op de baan;
  • 106.000 ton minder CO2
  • 27 miljoen euro externe kosten minder. 

Deze projecten vind je misschien ook interessant

De huurtoelage

De huurtoelage

De huurtoeslag is een financiële steunmaatregel die door Brussel Huisvesting wordt beheerd en wor...

Verfraaiing van metrostations

Verfraaiing van metrostations

Er zijn tal van kunstwerken te zien in het Brusselse metro- en premetronetwerk, waarvan sommige e...