Het spel

Logo begroting op de weegschaal

De website budget.brussels probeert de Brusselse begroting toegankelijker te maken voor het brede publiek, door het eenvoudig, overzichtelijk en zonder jargon te presenteren. Een tweede project dat hierop aansluit, is het spel “De begroting op de weegschaal”. Hiermee leren ook de jongsten wat een begroting is. De bedoeling is om al spelend vertrouwd te raken met de verschillende begrotingsbegrippen en de werking van een begroting. Maar ook om de gevolgen van het nemen van beslissingen te ontdekken.

Dit spel neemt leerlingen stapsgewijs mee aan de hand van zaken zoals zakgeld en huishoudbudget, om ten slotte als minister de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren. De opdracht is een begroting in evenwicht op te stellen en te beslissen over projecten of maatregelen die geld opbrengen of kosten. Maar er wordt ook getoond dat de stem van het volk belangrijk is. De dilemma’s die zich stellen bij elke keuze werken discussies in de hand. Het helpt begrijpen dat elke keuze gevolgen heeft en niet altijd populair is.

Het weegschaalspel is een analoog educatief spel, met digitale ondersteuning. Het spel werd ontwikkeld door De Aanstokerij, in opdracht van Brussel Financiën en Begroting, met de steun van de minister van Financiën en Begroting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Doelgroep: 3de graad LO en 1ste graad SO

Spelomschrijving: De spelers krijgen stapsgewijs inzicht in de werking van de Brusselse begroting. Vertrekkend vanuit hun leefwereld doen ze aankopen met hun zakgeld. Aan de hand van hun uitgaven leren ze de verschillende bevoegdheden kennen. In een volgende fase maken ze werk van de Brusselse begroting. Ze moeten rekening houden met populariteit, noden, inkomsten en uitgaven. Lukt het hen om de begroting in evenwicht te krijgen?

Aantal spelers: 7– 25 leerlingen (bij voorkeur minstens 14 spelers, op die manier werken ze in duo aan de begroting)

Begeleiding: de leerkracht

Accommodatie: een ruim klaslokaal met smartboard of beamer

Duur van het spel: 2 lesuren

Download hier het invulblad: