Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de website budget.brussels.

Overeenstemming

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA..

Deze website beantwoordt aan WCAG 2.1 AA.

Opmaak van de huidige toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 18 mei 2021.

De overeenstemming van deze site met Web Content Accessibility Guidelines 2.1 level AA is vastgesteld door AnySurfer (https://www.anysurfer.be/nl/labels/het-anysurferlabel-voor-websites/status/budget-brussels).

De verklaring werd een laatste keer geanalyseerd op 7 mei 2021.