Meer weten?

Over ons

Budget.brussels is een initiatief van Brussel Financiën en Begroting en werd ontwikkeld in samenwerking met Tree Company.  

Via deze website willen we de gewestelijke begroting op een toegankelijke manier voorstellen aan alle burgers. Geïnteresseerde Brusselaars kunnen zo op een interactieve manier de prioriteiten en politieke beslissingen van de Brusselse overheid bekijken. 

Welke begroting?

Deze website verzamelt de begrotingen van zowel het Gewest als de Gemeenschapscommissies in één overkoepelende begroting, want het is niet altijd duidelijk welke Brusselse overheid nu precies geld uitgeeft aan wat.

Het Brussels Gewest is namelijk uniek. Officieel is de bevolking tweetalig en bestaat ze zowel uit Frans- als Nederlandstaligen. Elk van deze twee Gemeenschappen voert een eigen beleid voor de gemeenschapsbevoegdheden. Dit zijn persoons- en taalgebonden zaken, zoals onderwijs of gezondheidszorg. Daarom werden drie aparte Brusselse Gemeenschapsinstellingen opgericht die hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast is het Gewest verantwoordelijk voor de economische zaken en voor alles wat met het grondgebied te maken heeft, zoals vervoer of milieu (gewestelijke bevoegdheden).

Kort samengevat, budget.brussels bevat de begrotingen van de volgende Brusselse overheden:

 1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 2. De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
 3. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
 4. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)

Een belangrijk detail: de begroting op deze website bevat niet de begrotingen van de 19 gemeenten, zoals de financiering van de politie. Ook de directe uitgaven van de Federatie Wallonië-Brussel en die van de Vlaamse Gemeenschap, voor bijvoorbeeld onderwijs, zitten er niet in.

Hoe worden de begrotingen samengevoegd?

De gewestelijke begroting bestaat uit het totaal van de inkomsten en uitgaven van het Gewest en de Gemeenschapscommissies voor één jaar. Deze werden gegroepeerd volgens categorieën die internationaal gebruikt worden. Zo tonen we waar de inkomsten vandaan komen, en waaraan het geld vooral wordt uitgegeven (economie, mobiliteit, cultuur,...):

 • De inkomsten zijn verdeeld in 6 hoofdcategorieën, gebaseerd op de economische code:
  1. Inkomsten vanuit de federale overheid
  2. Belastingen
  3. Leningen
  4. Kredietaflossingen en renten
  5. Verkoop, verhuur en andere inkomsten
  6. Inkomsten vanuit andere overheden
 • De uitgaven zijn verdeeld in 7 hoofdcategorieën, gebaseerd op de functionele code:
  1. Overheidsbestuur
  2. Mobiliteit en openbare ruimte
  3. Sociale bescherming
  4. Werk en economie
  5. Gezondheid
  6. Milieu en afval
  7. Onderwijs, cultuur en openbare orde

Sommige groeperingen, zoals 'onderwijs, cultuur en openbare orde', lijken misschien onverwacht. De reden hiervoor is dat sommige categorieën budgettair gezien zo klein zijn dat als we ze niet zouden samenvoegen, ze niet meer zichtbaar zouden zijn in de globale grafiek.